Stowarzyszenie Klub Abstynenta "WIARUS"

30-lecie Stowarzyszenia Klubu
Abstynenta WIARUS 26.08.2017r


Nagrody i upominki
DyplomyFilmy


Przemówienie Prezesa Stowarzyszenia WIARUS


Przemówienie Zastępcy Prezydenta
Miasta Zamościa
Pani Magdaleny Dołgan


Przemówienie Dyrektora Wydziału
Spraw Obywatelskich
i Zarządzania Kryzysowego
Pana Krzysztofa Rusztyna


Przemówienie Zastępcy Prezesa
Związku Stowarzyszeń i Klubów
Abstynenckich Lubelszczyzny
Pana Piotra Kotłowskiego


Przemówienie Prezesa Stowarzyszenia
Trzeźwościowego LUMEN w Hrubieszowie
Pana Tadeusza Panasiewicza


Przemówienie Przedstawiciela Stowarzyszenia
Klubu Abstynenta PROMYK


Przemówienie Przedstawiciela Klubu
Abstynenta ANIMUS w Poniatowej


Przemówienie Zastępcy Wójta Gminy Zamość
Pana Konrada Dziuby


Przemówienie Przewodniczącej Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Pani dr Bożeny Niemczuk


Przemówienie Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej
im. W. Łukasińskiego w Zamościu
Pana Jerzego Nizioł


Przemówienie Prezesa
Zamojskiego Stowarzyszenia
Ochrony Zdrowia Psychicznego
Pani Izabelli Kwiatkowskiej


Przemówienie Założyciela Klubu WIARUS
Pani Anny Pupeć


Stowarzyszenie Klub Abstynenta "WIARUS" 2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja Tomasz Tyrka
administrator@klub-wiarus.pl