Stowarzyszenie Klub Abstynenta "WIARUS"

AKTUALNOŚCI

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Zamość, dnia 30.03.2024 r

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

Zamość, dnia 10.12.2023 r

Kampania trzeźwościowa: "Na zdrowie"Informacja o kampanii Na zdrowie
Kilka faktów o piciu alkoholu w Polsce

Zamość, dnia 18.11.2023r

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Zamość, dnia 05.04.2023r

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Zamość, dnia 20.02.2023r

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

Zamość, dnia 19.12.2022r

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Wiarus” w Zamościu w ramach zadania „Realizacja programów wspierających proces zdrowienia i rehabilitacji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin” współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Zamość w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi PUNKT KONSULTACYJNY.

PUNKT KONSULTACYJNY dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin w Zamościu prowadzony jest w siedzibie Stowarzyszenia Klub Abstynenta "Wiarus" przy ul. Peowiaków 66 w każde piątki w godz. od 16.00 do 18.00 od 18.02.2022r. do 17.12.2022 r. W PUNKCIE KONSULTACYJNYM dyżury pełni wyspecjalizowany terapeuta, z którym można skontaktować się również pod numerem telefonu 572 321 732 w godzinach pracy.

Dyżurujący terapeuta w PUNKCIE KONSULTACYJNYM:
a) motywuje osoby uzależnione i współuzależnione do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego,
b) rozpoznaje problemy alkoholowe (uzależnienie, picie szkodliwe, picie ryzykowne, współuzależnienie, syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika),
c) motywuje osoby pijące alkohol ryzykownie i szkodliwie do zmiany stylu życia,
d) udziela wsparcia osobom uzależnionym po zakończeniu leczenia,
e) wzmacnia motywację do leczenia poprzez rozpoznawanie negatywnego wpływu picia alkoholu na ważne sfery życia,
f) pomaga w rozpoznawaniu sygnałów ostrzegawczych przed nawrotem picia oraz pomaga w sporządzeniu planu działania w celu zapobiegania nawrotom picia,
g) pomaga w poszukiwaniu własnej odpowiedzialności za zmianę swojej sytuacji dla osób współuzależnionych i uzależnionych,
h) wspiera osoby współuzależnione,
i) informuje o dostępnych miejscach pomocy i wsparcia dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin.

Zamość, dnia 15.08.2022r

IX Piesza Pielgrzymka z Zamościa do Krasnobrodu

Zamość, dnia 12.08.2022r

DZIEŃ DZIECKA 2022

Zamość, dnia 16.06.2022r

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Zamość, dnia 15.04.2022r

Pomoc dla osób z Ukrainy w problemie uzależnienia od środków psychoaktywnych

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z dużą liczbą osób z Ukrainy przebywającą na terenie Polski, uruchomiło Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych lub przez ich bliskich. Do dyspozycji są dwa numery czynne codziennie od 16 do 21 bezpłatny: 800 11 08 11 oraz płatny według taryfy operatora 22 290 70 00. Telefon obsługiwany jest w języku ukraińskim, polskim i rosyjskim.

Zamość, dnia 02.04.2022r

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Zamość, dnia 15.02.2022r

Zamość, dnia 26.12.2021r
ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

Zamość, dnia 18.12.2021r

VIII Piesza Pielgrzymka z Zamościa do Krasnobrodu

Zamość, dnia 19.07.2021r

Diagnoza problemów uzależnień
na terenie miasta Zamościa

Szanowni Państwo!

Miasto Zamość zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień ma obowiązek monitorowania i diagnozowania problemów uzależnień.

Na zlecenie Miasta projekt pt. Opracowanie diagnozy problemów uzależnień realizuje p. Agnieszka Kot-Cienkosz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agnieszka Kot-Cienkosz Oficyna Profilaktyczna, SBC Szkolenia Badania Consulting z siedzibą w Krakowie.

Częścią projektu są badania wśród dorosłych mieszkańców naszego miasta. W związku z powyższym zapraszamy Państwa do udziału w badaniu poprzez uzupełnienie całkowicie anonimowej ankiety. Ideą przyświecającą badaniom jest zebranie informacji, które pozwolą na bardziej celowe projektowanie działań w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy dorośli mieszkańcy mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Można wypełnić ją za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które mają dostęp do Internetu. Z góry dziękujemy za udział w badaniu!

LINK DO BADANIA:
https://zamoscmieszkancy.webankieta.pl/

Zamość, dnia 03.08.2021r

Wakacje nad morzem

Ze środków budżetu Miasta Zamość w 2021 r. realizowane są różne formy wakacyjne dla dzieci, w tym wypoczynek wyjazdowy. Wypoczynek jest nieodpłatny dla uczestnika. Adresowany jest do dzieci z grup ryzyka. Kwalifikację prowadzi Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie. W tym roku wypoczynek zostanie zorganizowany w Jastrzębiej Górze w terminie od 8 do 19 sierpnia 2021 r. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Miejskim Centrum Pomocy Rodzinie tel. 84 677 56 30 lub 84 677 56 32 w  terminie do 22 lipca 2021 r.

Zamość, dnia 19.07.2021r


Walne Zebranie Członków naszego Klubu

SOBOTA 10. 07. 2021 r. godzina 17.00

Zarząd Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „WIARUS” informuje, że dn. 10.07.2021r. o godz. 17.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków naszego Klubu.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd


Zamość, dnia 20.06.2021r

PARPA przygotowała filmy nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Czas pandemii COVID-19 to okres zwiększonej liczby zgłaszanych przypadków przemocy w rodzinie i ograniczonego dostępu osób krzywdzonych przez najbliższych do bezpośredniej pomocy. Wychodząc naprzeciw potrzebom osób doznających przemocy w rodzinie Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przegotowała dwa filmy: 30-sekundowy spot odnoszący się do faktu, że przemoc może zdarzyć się wszędzie – bez względu na status społeczny rodziny i jej członków oraz 3 minutowy film informujący o ofercie działającego na zlecenie PARPA Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, w ramach którego działa m.in. całodobowy i bezpłatny telefon 800-12-00-02.


Zamość, dnia 20.06.2021r

Audycja nt. aplikacji mobilnych dla osób pijących alkohol szkodliwie oraz uzależnionych od alkoholu.

www.radiokrakow.pl/audycje/pierwszy-krok/aplikacje-e-pop-oraz-m-wsparcie/ Źródło: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zamość, dnia 24.01.2021r

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU - 2021

Zamość, dnia 30.12.2020r

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

Zamość, dnia 20.12.2020r

INFORMACJA DLA KLIENTÓW STOWARZYSZENIA KLUB ABSTYNENTA „WIARUS” W ZAMOŚCIU

Ze względu na wzrost liczby zachorowań wirusem SARS - CoV-2 oraz wejściem od dnia 17 października 2020 roku Miasta Zamość do strefy czerwonej, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistego kontaktu w siedzibie Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Wiarus” w Zamościu przy ulicy Partyzantów 66.

W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z usług Punktu Konsultacyjnego oraz pracowników zalecany jest kontakt telefoniczny, e - mailowy, poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej i facebooka.

Kontakt osobisty dopuszczamy w szczególnie uzasadnionych sytuacjach po uprzednim kontakcie telefonicznym i ustaleniu wizyty na konkretny termin, numer telefonu:
- Siedziba Stowarzyszenia Klubu Abstynenta "WIARUS" w godzinach pracy Klubu: 84 627 15 00
- Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin w godzinach dyżuru terapeuty: 518 237 857

Przypominamy o obowiązku zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu min. 2 m. w kontakcie z osobami przebywającymi w siedzibie klubu.

Zamość, dnia 17.10.2020r

AKTUALNE ZASADY I OGRANICZENIA

Informację na temat nowych zasad profilaktyki przeciw COVID-19 i kolejnych powiatach w strefie czerwonej można znaleźć na stronie www.gov.pl w linku

www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19 Zamość, dnia 17.10.2020r
Wybierz 9 miesięcy ciąży bez alkoholu!
Światowy Dzień FAS 09.09.2019r.

VII Piesza Pielgrzymka z Zamościa do Krasnobrodu


Zamość, dnia 20.07.2020r

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Wiarus" w Zamościu na podstawie wytycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych publikuje materiały pod hasłem "ALKOHOL A CORONAWIRUS" adresowane do mieszkańców wszystkich gmin w Polsce. Poniżej zamieszczono linki do 10 tematów/materiałów:

Alkohol i koronawirus Obalamy mit o odkażaniu organizmu

Ciężka sytuacja uzależnionych od alkoholu Jak utrzymać abstynencję w czasie pandemii

Domowe happy hours i quarantini Podczas epidemii pijesz wiecej Sprawdz czy możesz mieć problem z alkoholem

Izolacja może być szansą Jak budować dobre relacje z dziećmi podczas pandemii

Izolacja stała się koszmarem dramat rodzin z problemem alkoholowym Gdzie szukać wsparcia

Jesteś świadkiem przemocy Możesz pomóc nie wychodząc z domu

Mniejsze ryzyko wpadki mały ruch kierowcom podczas epidemii puszczają hamulce Nietrzeźwi kierujący to plaga także w czasie koronawirusa

Nastolatki pandemia i używki Dzieci i młodzież potrzebują teraz szczególnej uwagi

W czasie epidemii gromadzimy zapasy jedzenia i alkoholu Jak kontrolować swoje picie 5 porad

Zamiast alkoholu Jak radzić sobie ze stresem w czasie epidemii

Zamość, dnia 03.06.2020r

WZNOWIENIE PRACY KLUBU OD 01.06.2020r

Od poniedziałku 1 czerwca br. siedziba Stowarzyszenia Klub Abstynenta „Wiarus” w Zamościu jest otwarta.
Od 5 czerwca br. w każdy piątek wznawia pracę Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego należy przestrzegać poniższych zasad:
1. Dopuszczalna liczba klientów przebywających, w tym samym czasie, w pomieszczeniu nie może być większa niż 6 osób, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.
2. Obowiązek zasłaniania ust i nosa
3. Obowiązkowa dezynfekcja rąk
4. Zachowanie dystansu min. 2 m w kontakcie z osobami przebywającymi w siedzibie klubu.

W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z usług Punktu Konsultacyjnego oraz pracowników zalecany jest kontakt telefoniczny, e - mailowy, poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej i facebooka.

Kontakt osobisty dopuszczamy w szczególnie uzasadnionych sytuacjach po uprzednim kontakcie telefonicznym i ustaleniu wizyty na konkretny termin, numer telefonu:
- Siedziba Stowarzyszenia Klubu Abstynenta "WIARUS" w godzinach pracy Klubu: 84 627 15 00
- Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin w godzinach dyżuru terapeuty: 518 237 857

Zamość, dnia 30.05.2020r

AKTUALNE ZASADY I OGRANICZENIA Z DNIA 17.05.2020r

Aktualne informacje, zalecenia, ograniczenia i zasady dostępne są poniżej na stronie internetowej (kliknij poższy link):

www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia Zamość, dnia 17.05.2020r

ZRÓDŁO: FACEBOOK Jasnogórskiego Spotkania „Anonimowych Alkoholików”

cytuję:
XXXII Spotkania AA na Jasnej Górze w tym roku się nie odbędą.
Kochani!
Liczyliśmy, że ograniczenia wprowadzone z powodu epidemii przez Rząd RP zostaną "poluzowane". Jednak wirus nie ustępuje. W trosce o Wasze i nasze zdrowie, jak również ze względu na obowiązujące obecnie prawo, w uzgodnieniu z ojcem Ryszardem podjęliśmy decyzję o odwołaniu Spotkań. Prosimy o przekazanie tej informacji zaprzyjaźnionym Grupom. Mimo wszystko z życzeniami "Pogody ducha"- organizatorzy Spotkań.
Do zobaczenia za rok!

Zamość, dnia 07.05.2020r

AKTUALNE ZASADY I OGRANICZENIA Z DNIA 04.05.2020r

Aktualne informacje, zalecenia, ograniczenia i zasady dostępne są poniżej na stronie internetowej (kliknij poższy link):

www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia Zamość, dnia 04.05.2020r

Koniecznością przebywania na kwarantannie stało się szczególnym wyzwaniem dla osób uzależnionych. Samotność, niepokój, lęki powodują „ciśnienie, które trudno wytrzymać”. Osoby uzależnione, zamknięte w domu zaczynają pić lub zażywać narkotyki, odbija się to na pozostałych członkach rodziny. System wsparcia dla osób uzależnionych w czasie epidemii załamuje się, podobnie jak system wsparcia ofiar przemocy. Dlatego rusza akcją „nakwarantannieniepiję”. W tej akcji chodzi o to żeby nie pić, nie ćpać, żeby się nie zapić ani nie zabić, nie niszczyć swojego domu i swoich bliskich. Alkohol wzmaga agresję i przemoc. Nie bądź obojętny, reaguj jeśli słyszysz, widzisz, podejrzewasz przemoc domową.

Szczegóły na stronie Krajowego Biura
ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=9976191

oraz na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie
http://rops.lubelskie.pl/ruszyla-akcja-nakwarantannieniepije/

Zamość, dnia 02.05.2020r

Niepokoi cię picie twoje lub twoi bliskich w dobie pandemii? Przeczytaj:

1. INFORMACJĘ DLA OSÓB ZANIEPOKOJONYCH SWOIM PICIEM
2. INFORMACJĘ DLA OSÓB BĘDĄCYCH W TRAKCIE LUB PO LECZENIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
3. INFORMACJĘ DLA CZŁONKÓW RODZIN OSÓB PIJĄCYCH PROBLEMOWO


plik pdf - INFORMACJA DLA OSÓB ZANIEPOKOJONYCH SWOIM PICIEM

Materiał został opracowany przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zamość, dnia 02.05.2020r

AKTUALNE ZASADY I OGRANICZENIA Z DNIA 24.04.2020r

Aktualne informacje, zalecenia, ograniczenia i zasady dostępne są poniżej:
plik pdf - AKTUALNE ZASADY I OGRANICZENIA

oraz na stronie internetowej (kliknij poższy link):

www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia Zamość, dnia 26.04.2020r

OGŁOSZENIE

W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ EPIDEMIOLOGICZNĄ I KONIECZNOŚCIĄ ZACHOWANIA SZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 13.03.2020R. DO ODWOŁANIA SIEDZIBA STOWARZYSZENIA KLUBU „WIARUS” W ZAMOŚCIU JEST ZAMKNIĘTA. INFORMACJI UDZIELAMY TELEFONICZNIE, ZA POŚREDNICTWEM POCZTY ELEKTRONICZNEJ, FORMULARZA KONTAKTOWEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB FACEBOOKA.

OD 14.04.2020R. DYŻUR TELEFONICZNY PEŁNI OSOBA „PIERWSZEGO KONTAKTU” POD NUMEREM TELEFONU 84 627 15 00 W GODZINACH:

PONIEDZIAŁEK – SOBOTA – 17:00 – 21:00
NIEDZIELA - 16:00 – 21:00

OD 24.04.2020R. W KAŻDY PIĄTEK OD GODZNY 17.00 DO 19.00 PORADY TELEFONICZNIE W PUNKCIE KONSULTACYJNO-INFORMACYJNYM UDZIELA WYSPECJALIZOWANY TERAPEUTA (NUMER TELEFONU 84 627 15 00)

Zamość, dnia 24.04.2020r

ŻYCZENIA WIELKANOC 2020
"DYSKOTEKA KARNAWAŁOWA"

SOBOTA 15. 02 .2020 r. godzina 19.00

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "WIARUS" organizuje "DYSKOTEKĘ KARNAWAŁOWĄ", która odbędzie się 15 lutego 2020r tj. sobota o godzinie 19 .00 w Ośrodku Terapeutyczno-Wypoczynkowym w Lipsku Polesiu.

Gości do zabawy będzie nakręcał DJ DARO
Więcej informacji na temat "DYSKOTEKI" można uzyskać w siedzibie klubu i pod numerem telefonu 84 627 15 00 w godzinach urzędowania klubu.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O ZAPISY DO 08.02.2020r

Bardzo gorąco zapraszamy

Organizatorzy
Walne Zebranie Członków naszego Klubu

NIEDZIELA 09. 02. 2020 r. godzina 18.00

Zarząd Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „WIARUS” informuje, że dn. 09.02.2020r. o godz. 18.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków naszego Klubu.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd
Zebranie Członków naszego Klubu

NIEDZIELA 12. 01. 2020 r. godzina 18.00

Zarząd Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „WIARUS” informuje, że dn. 12.01.2020r. godz. 18.00 odbędzie się Zebranie Członków naszego Klubu.

Na zebraniu będą omówione bieżące sprawy, ważne dla Nas i Naszego Klubu...

Serdecznie zapraszamy

Zarząd
OPŁATEK 2019 r.

SOBOTA 21. 12. 2019 r. godzina 17.00

Zapraszamy wszystkim Członków Klubu "WIARUS", Gości, Przyjaciół oraz Sympatyków na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w sobotę 21 grudnia 2019r. o godznie 17.00 w OŚRODKU TERAPEUTYCZNO WYCHOWAWCZYM „WIARUS” w Lipsku Polesiu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Klubie przy ul. Peowiaków 66 i pod numerem telefonu 84 627 15 00, w godzinach od 17.00 do 20.00.

Bardzo gorąco zapraszamy

Zarząd
Zebranie Członków naszego Klubu

NIEDZIELA 08. 12. 2019 r. godzina 18.00

Zarząd Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „WIARUS” informuje, że dn. 08.12.2019r. godz. 18.00 odbędzie się Zebranie Członków naszego Klubu.

Na zebraniu będą omówione bieżące sprawy, ważne dla Nas i Naszego Klubu...

Serdecznie zapraszamy

Zarząd
"DYSKOTEKA" 2019

SOBOTA 09. 11 .2019 r. godzina 18.00

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "WIARUS" organizuje "DYSKOTEKĘ", która odbędzie się 09 listopada 2019r tj. sobota o godzinie 18 .00 w Ośrodku Terapeutyczno-Wychowawczym w Lipsku Polesiu.

Gwarantujemy zimne i ciepłe napoje, słodki poczęstunek oraz dobrą zabawę.
W przerwie gril.
Gości do zabawy będzie nakręcał DJ DARO
Więcej informacji na temat "DYSKOTEKI" można uzyskać w siedzibie klubu i pod numerem telefonu 84 627 15 00 w godzinach urzędowania klubu.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O ZAPISY DO 05.11.2019r

Bardzo gorąco zapraszamy

Organizatorzy
Zebranie Członków naszego Klubu

NIEDZIELA 20. 10. 2019 r. godzina 18.00

Zarząd Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „WIARUS” informuje, że dn. 20.10.2019r. godz. 18.00 odbędzie się Zebranie Członków naszego Klubu.

Na zebraniu będą omówione bieżące sprawy, ważne dla Nas i Naszego Klubu...

Serdecznie zapraszamy

Zarząd
Zebranie Członków naszego Klubu

NIEDZIELA 21. 07. 2019 r. godzina 18.00

Zarząd Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „WIARUS” informuje, że dn. 21.07.2019r. godz. 18.00 odbędzie się Zebranie Członków naszego Klubu.

Na zebraniu będą omówione bieżące sprawy, ważne dla Nas i Naszego Klubu...

Serdecznie zapraszamy

Zarząd
DZIEŃ DZIECKA

NIEDZIELA 16. 06. 2019 r. godzina 14.30

Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „WIARUS” organizuje DZIEŃ DZIECKA, który odbędzie się w  niedzielę 16.06.2019r. o godz. 14.30 w Ośrodku Terapeutyczno Wychowawczym w Lipsku Polesiu .

Dla dzieci przewidziane są gry, zabawy oraz pieczenie kiełbaski przy ognisku.

Zarząd
Zebranie Członków naszego Klubu

SOBOTA 18. 05. 2019 r. godzina 18.00

Zarząd Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „WIARUS” informuje, że dn. 18.05.2019r. godz. 18.00 odbędzie się Zebranie Członków naszego Klubu.

Na zebraniu będą omówione bieżące sprawy, ważne dla Nas i Naszego Klubu...

Serdecznie zapraszamy

Zarząd
"MAJÓWKA" 2019

SOBOTA 11. 05 .2019 r. godzina 19.00

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "WIARUS" organizuje zabawę taneczną "MAJÓWKĘ", która odbędzie się 11 maja 2019r tj. sobota o godzinie 19 .00 w Ośrodku Terapeutyczno-Wychowawczym w Lipsku Polesiu.

Gwarantujemy muzykę na żywo (gra kolega Marek) i bardzo dobrą zabawę.
Więcej informacji na temat "MAJÓWKI" można uzyskać w siedzibie klubu i pod numerem telefonu 84 627 15 00 w godzinach urzędowania klubu.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O ZAPISY DO 28.04.2019r

Bardzo gorąco zapraszamy

Organizatorzy
Spotkanie świąteczne "JAJECZKO"

13. 04. 2019 r. godzina 19.00

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "WIARUS" organizuje spotkanie świąteczne "JAJECZKO" które odbędzie się 13 kwietnia 2019r o godzinie 19.00 w siedzibie naszego klubu przy ulicy Peowiaków 66 w Zamościu

Więcej informacji na temat spotkania można uzyskać w siedzibie klubu i pod numerem telefonu 84 627 15 00 w godzinach urzędowania klubu.

Bardzo gorąco zapraszamy

Zarząd
Zebranie Członków naszego Klubu

NIEDZIELA 17. 02. 2019 r. godzina 18.00

Zarząd Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „WIARUS” informuje, że dn. 17.02.2019r. o godz. 18.00 odbędzie się Zebranie Członków i Kandydatów na Członków naszego Klubu.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd
Zebranie Członków naszego Klubu

NIEDZIELA 13. 01. 2019 r. godzina 18.10

Zarząd Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „WIARUS” informuje, że dn. 13.01.2019r. godz. 18.10 odbędzie się Zebranie Członków naszego Klubu.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd
Zabawa Sylwestrowa 2018-2019

Start o godzinie 19.00

Stowarzysznie Klub Abstynenta "WIARUS" serdecznie zaprasza na zabawę SYLWESTROWĄ, która odbędzie się w Ośrodku Terapeutyczno Wychowawczym w Lipsku Polesiu

Gwarantujemy ciepłe posiłki i dobrą zabawę!!!!
gra DJ DARO
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie klubu i pod numerem telefonu 84 627 15 00 w godzinach od 17.00 do 20.00.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O ZAPISY DO 15.12.2018R

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy
OPŁATEK 2018 r.

SOBOTA 22. 12. 2018 r. godzina 17.00

Zapraszamy wszystkim Członków Klubu "WIARUS", Gości, Przyjaciół oraz Sympatyków na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w sobotę 22 grudnia 2018r. o godznie 17.00 w siedzibie Klubu przy ul.Peowiaków 66 w Zamościu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Klubie przy ul. Peowiaków 66 i pod numerem telefonu 84 627 15 00, w godzinach od 17.00 do 20.00.

Bardzo gorąco zapraszamy

Zarząd
Walne Zebranie Członków naszego Klubu

NIEDZIELA 11. 11. 2018 r. godzina 18.00

Zarząd Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „WIARUS” informuje, że dn. 11.11.2018r. o godz. 18.00 odbędzie się Walne Zebranie Członków naszego Klubu.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd
TARCIUSZEK 2018r

NIEDZIELA 14. 10. 2018 r.

Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „WIARUS” organizuje TARCIUSZKA, który odbędzie się w niedzielę 14.10.2018r. o godzinie 14.00

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie naszego Klubu ul. Peowiaków 66 i pod numerem telefonu 84 627 15 00, w godzinach urzędowania Klubu.

Zarząd
GRZYBOBRANIE 2018r

SOBOTA 29. 09. 2018 r.

Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „WIARUS” organizuje GRZYBOBRANIE do miejscowości ZIELONE, które odbędzie się w sobotę 29.09.2018r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie naszego Klubu ul. Peowiaków 66 i pod numerem telefonu 84 627 15 00, w godzinach urzędowania Klubu.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O ZAPISY DO 23.09.2018r

Zarząd
Zebranie Członków naszego Klubu

CZWARTEK 13. 09. 2018 r. godzina 18.00

Zarząd Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „WIARUS” informuje, że dn. 13.09.2018r. o godz. 18.00 odbędzie się Zebranie Członków i Kandydatów na Członków naszego Klubu.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd
RODZINNE WARSZTATY TERAPEUTYCZNE W KRASNOBRODZIE

SOBOTA - NIEDZIELA: 8-9. 09. 2018 r.

Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „WIARUS” organizuje RODZINNE WARSZTATY TERAPEUTYCZNE W KRASNOBRODZIE, które odbędą się w  sobotę i niedzielę 8-9.09.2018r. w Krasnobrodzie.

Uczestnikom gwarantujemy:
warsztaty terapeutyczne prowadzone przez terapeutę
nocleg
miło spędzony czas

Warsztaty organizowane są dla Klubowiczów i ich Rodzin

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie naszego Klubu ul. Peowiaków 66 i pod numerem telefonu 84 627 15 00, w godzinach urzędowania Klubu.

Zapisy do dnia 02.09.2018r

Zarząd
"DYSKOTEKA" 2018

SOBOTA 11. 08 .2018 r. godzina 19.00

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "WIARUS" organizuje "DYSKOTEKĘ", która odbędzie się 11 sierpnia 2018r tj. sobota o godzinie 19 .00 w Ośrodku Terapeutyczno-Wychowawczym w Lipsku Polesiu.

Gwarantujemy zimne i ciepłe napoje, słodki poczęstunek oraz dobrą zabawę.
W przerwie gril.
Gości do zabawy będzie nakręcał DJ DARO
Więcej informacji na temat "DYSKOTEKI" można uzyskać w siedzibie klubu i pod numerem telefonu 84 627 15 00 w godzinach urzędowania klubu.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O ZAPISY DO 02.08.2018r

Bardzo gorąco zapraszamy

Organizatorzy
Zebranie Członków naszego Klubu

CZWARTEK 05. 07. 2018 r. godzina 18.00

Zarząd Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „WIARUS” informuje, że dn. 05.07.2018r. o godz. 18.00 odbędzie się Zebranie Członków i Kandydatów na Członków naszego Klubu.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd
V Piesza Pielgrzymka z Zamościa do Krasnobrodu

SOBOTA 18. 08 .2018 r. godzina 07.00

To już 5 piesza pielgrzymka z Zamościa do Krasnobrodu.
Jest to nasz mała rocznica, zachęcamy Was wszystkich do udziału w tej wędrówce by wyrzec się swoich nałogów....
Zapraszamy małych i dużych, młodych i tych troszeczkę starszych...
Każdy może dzielić z nami trud wędrówki do Krasnobrodzkiej Pani by skłonić się przed Nią i prosić o dalsze błogosławieństwa...
Z roku na rok jest nas coraz więcej, mamy nadzieję że i tym razem nas nie zawiedziecie...
Weźcie ze sobą swoje rodziny, swoich bliskich, znajomych, sąsiadów i kogo tylko chcecie...

ZAPRASZAMY 18.08.2018 START GODZINA 7.00 SPOD KAPLICY SZPITALNEJ, SZPITALA JANA PAWŁA II

Bardzo gorąco zapraszamy

Organizatorzy
"MAJÓWKA" 2018

SOBOTA 19. 05 .2018 r. godzina 19.00

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "WIARUS" organizuje zabawę taneczną "MAJÓWKĘ", która odbędzie się 19 maja 2018r tj. sobota o godzinie 19 .00 w Ośrodku Terapeutyczno-Wychowawczym w Lipsku Polesiu.

Gwarantujemy muzykę na żywo (gra kolega Marek) i bardzo dobrą zabawę.
Więcej informacji na temat "MAJÓWKI" można uzyskać w siedzibie klubu i pod numerem telefonu 84 627 15 00 w godzinach urzędowania klubu.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O ZAPISY DO 05.05.2018R

Bardzo gorąco zapraszamy

Organizatorzy
Zebranie Członków naszego Klubu

CZWARTEK 12. 04. 2018 r. godzina 18.00

Zarząd Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „WIARUS” informuje, że dn. 12.04.2018r. o godz. 18.00 odbędzie się Zebranie Członków i Kandydatów na Członków naszego Klubu.

Serdecznie zapraszamy

Zarząd
Wyjazd do Częstochowy

WEEKEND 02-03. 06. 2018 r.

Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „WIARUS” organizuje WYJAZD DO CZĘSTOCHOWY, który odbędzie się w weekend 02 - 03.06.2018r. Wycieczka organizowana jest wyłącznie dla Członków Klubu i ich rodzin.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie naszego Klubu ul. Peowiaków 66 i pod numerem telefonu 84 627 15 00, w godzinach urzędowania Klubu.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O ZAPISY DO 15.04.2018R

Zarząd
Spotkanie świąteczne "JAJECZKO"

SOBOTA 24. 03. 2018 r. godzina 17.00

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "WIARUS" organizuje spotkanie świąteczne "JAJECZKO" które odbędzie się 24 marca 2018r tj. sobota o godzinie 17 .00 w siedzibie naszego klubu przy ulicy Peowiaków 66 w Zamościu

Więcej informacji na temat spotkania można uzyskać w siedzibie klubu i pod numerem telefonu 84 627 15 00 w godzinach urzędowania klubu.

Bardzo gorąco zapraszamy

Zarząd
TŁUSTY CZWARTEK 2018

CZWARTEK 08. 02. 2018 r. godzina 18.00

Zarząd Stowarzysznia Klub Abstynenta "WIARUS" serdecznie zaprasza Członków Klubu, Gości, Przyjaciół oraz Sympatyków na spotkanie "TŁUSTY CZWARTEK", które odbędą się 08 lutego 2018r w siedzibie Klubu przy ul. Peowiaków 66 w Zamośćiu o godzinie 18.00

Serdecznie zapraszamy

Zarząd
Zabawa Sylwestrowa 2017-2018

Start o godzinie 19.00

Stowarzysznie Klub Abstynenta "WIARUS" serdecznie zaprasza na zabawę SYLWESTROWĄ, która odbędzie się w Ośrodku Terapeutyczno Wychowawczym w Lipsku Polesiu

Gwarantujemy ciepłe posiłki i dobrą zabawę!!!!
gra DJ DARO
Więcej informacji można uzyskać w siedzibie klubu i pod numerem telefonu 84 627 15 00 w godzinach urzędowania klubu.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O ZAPISY DO 15.12.2017R

Serdecznie zapraszamy

Organizatorzy
OPŁATEK 2017 r.

SOBOTA 16. 12. 2017 r. godzina 17.00

Zapraszamy wszystkim Członków Klubu "WIARUS", Gości, Przyjaciół oraz Sympatyków na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w sobotę 16 grudnia 2017r. o godznie 17.00 w placówce Klubu przy ul.Peowiaków 66 w Zamościu

Bardzo gorąco zapraszamy

Zarząd
Zabawa "ANDRZEJKOWA""

SOBOTA 18. 11 .2017 r. godzina 19.00

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "WIARUS" organizuje zabawę "ANDRZEJKOWĄ", która odbędzie się 18 listopada 2017r tj. sobota o godzinie 19 .00 w Ośrodku Terapeutyczno-Wychowawczym w Lipsku Polesiu.

Gwarantujemy muzykę na żywo (gra kolega Marek) i bardzo dobrą zabawę.
Więcej informacji na temat "ANDRZEJEK" można uzyskać w siedzibie klubu i pod numerem telefonu 84 627 15 00 w godzinach urzędowania klubu.

Bardzo gorąco zapraszamy

Organizatorzy

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O ZAPISY DO 13.11.2017R
Wyjazd do Kazimierza Dolnego

NIEDZIELA 01. 10. 2017 r.

Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „WIARUS” organizuje WYJAZD DO KAZIMIERZA DOLNEGO, który odbędzie się w  niedzielę 01.10.2017r. Wycieczka organizowana jest wyłącznie dla Członków Klubu i ich rodzin.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie naszego Klubu ul. Peowiaków 66 i pod numerem telefonu 84 627 15 00, w godzinach urzędowania Klubu.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA, ZAINTERESOWANYCH PROSIMY O ZAPISY DO 20.09.2017R

Zarząd
RODZINNE WARSZTATY TERAPEUTYCZNE W OBROCZY

SOBOTA - NIEDZIELA: 1-2. 07. 2017 r.

Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „WIARUS” organizuje RODZINNE WARSZTATY TERAPEUTYCZNE W OBROCZY, które odbędą się w  sobotę i niedzielę 1-2.07.2017r. w Obroczy koło Zwierzyńca.

Uczestnikom gwarantujemy:
warsztaty terapeutyczne prowadzone przez terapeutę po tytułem: „Asertywność”
nocleg
spływ kajakiem
miło spędzony czas

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie naszego Klubu ul. Peowiaków 66 i pod numerem telefonu 84 627 15 00, w godzinach urzędowania Klubu.

Zapisy do dnia 25.06.2017r

Zarząd
DZIEŃ DZIECKA

NIEDZIELA 18. 06. 2017 r. godzina 15.00

Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „WIARUS” organizuje DZIEŃ DZIECKA, który odbędzie się w  niedzielę 18.06.2017r. o godz. 15.00 w Ośrodku Terapeutyczno Wychowawczym w Lipsku Polesiu .

Dla dzieci przewidziane są gry, zabawy oraz pieczenie kiełbaski przy ognisku.

Zarząd
Zabawa taneczna "MAJÓWKA"

SOBOTA 06. 05 .2017 r. godzina 19.00

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "WIARUS" organizuje zabawę taneczną "MAJÓWKĘ", która odbędzie się 06 maja 2017r tj. sobota o godzinie 19 .00 w Ośrodku Terapeutyczno-Wychowawczym w Lipsku Polesiu.

Gwarantujemy muzykę na żywo (gra kolega Marek) i bardzo dobrą zabawę.
Więcej informacji na temat "MAJÓWKI" można uzyskać w siedzibie klubu i pod numerem telefonu 84 627 15 00 w godzinach urzędowania klubu.

Bardzo gorąco zapraszamy

Organizatorzy
Spotkanie świąteczne "JAJECZKO"

SOBOTA 22. 04 .2017 r. godzina 18.00

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "WIARUS" organizuje spotkanie świąteczne "JAJECZKO" które odbędzie się 22 kwietnia 2017r tj. sobota o godzinie 18 .00 w siedzibie naszego klubu przy ulicy Peowiaków 66 w Zamościu

Więcej informacji na temat spotkania można uzyskać w siedzibie klubu i pod numerem telefonu 84 627 15 00 w godzinach urzędowania klubu.

Bardzo gorąco zapraszamy

Zarząd
Dzień Kobiet

SOBOTA 11. 03 .2017 r. godzina 17.00
5 i 10 Rocznica Kolegów z Klubu

SOBOTA 11. 02 .2017 r. godzina 16.00

Jest to kolejna rocznica naszych Kolegów z Klubu, którzy świętują swoje następne rocznice trzeźwościowe.
Nasze spotkanie rozpocznie się o godzinie 16:00 Mszą Świętą w Kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Lipsku Polesiu

około godziny 17:00 spotkamy się na mitingu w naszym Ośrodku Terapeutycznym w Lipsku Polesiu

godzina 19:00 zabawa taneczna z poczęstunkiem

Życzymy wszystkim UDANEJ zabawy
Zabawa Sylwestrowa 2016-2017

Start o godzinie 19.00 31. 12. 2016 r.

Życzymy udanej zabawy Sylwestrowej.

Organizatorzy
Opłatek 2016 r.

SOBOTA 17. 12. 2016 r. godzina 17.00

Zapraszamy wszystkim Członków Klubu "WIARUS", Gości, Przyjaciół oraz sympatyków na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w najbliższą sobotę tj. 17 grudnia br. w naszej placówce przy ul.Peowiaków 66 w Zamościu

Bardzo gorąco zapraszamy

Zarząd


Stowarzyszenie Klub Abstynenta "WIARUS" 2021 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja Tomasz Tyrka
administrator@klub-wiarus.pl