Stowarzyszenie Klub Abstynenta "WIARUS"

HISTORIA

Klub „WIARUS” powstał w maju w 1987 r. na terenie Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Radecznicy. Pomysł utworzenia klubu narodził się w głowach grupy znajomych, Anna Marzec, Adam Kolimaga, Przemysław Leśniak. Swoją nazwę wziął od popularnych w tamtych czasach papierosów „Wiarus” pakowanych w czerwonej paczce. Logiem klubu jest czterolistna koniczynka, która jest symbolem szczęścia.

Prezesem Klubu został w tym czasie Waldemar Turczyn, a opiekunem mgr Adam Kolimaga. Na początku spotkania odbywały się raz w miesiącu w świetlicy szpitalnej, którą udostępnił dr Janusz Dziuba, a później już trzy razy w miesiącu w Klubie Młodej Inteligencji w Zamościu.

W 1988 r. prezesem został Władek a zastępcą Heniek. W tym samym roku odbyła się pierwsza rocznica klubu tj. 3.07.1988 r. W 1989 r. otworzono nowy lokal przy ul. Żeromskiego. Nowe wybory odbyły się 9.12.1990 r. Prezesem został Z. Laskowski a przewodniczącym A. Malinowska.

23.09.1991 r. Klub „WIARUS”, po wielu staraniach, został zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim. Wybrano nowy komitet założycielski w składzie: Z. Kurantowicz, J. Kurantowicz, A. Adamczuk, W. Wąsek, Z. Laskowski, A. Malinowska, W. J. Zaprawowie, L. Władek, J. Woźnica, J. Kaczmarek.

13.10.1991 r. odbyły się pierwsze wybory po zarejestrowaniu. Prezesem został J. Kurantowicz, Vice – J. Laskowski, Przewodniczący – K. Gąska, Gospodarz – Z. Kurantowicz.

W 1992 r. Klub przeniósł się do nowego pomieszczenia przy ul. Peowiaków 64. 1.08.1992 r. odbyła się rocznica działalności. Przybywało nowych członków, a w roku 1993 nastąpiła kolejna zmiana lokalu na lepszy, większy, wygodniejszy, przy ul. Peowiaków 66 w Zamościu, gdzie klubowicze spotykają się do dzisiaj.

Otwarcie nowego Klubu odbyło się w roku 1994.
Prezesem Klubu został – Józek,
Zastępca – Adolek,
Sekretarzem – Anna,
Skarbnikiem - Łucja

W styczniu 1994 r. z inspiracji Pełnomocnictwa Wojewody Pana Stanisława Leśmiana powstało Zamojskie Stowarzyszenie Klubów Abstynenta, którego Prezesem został członek Klubu „WIARUS” – Adolek.

W roku 1995 Urząd Gminy Zamość sprezentował Klubowi „WIARUS” obiekt – budynek, w którym mieścił się kiedyś Wiejski Dom Kultury i Klub Rolnika w Lipsku Polesiu, wraz z 60-arową działką. Obiekt ten miał iść do rozbiórki, gdyż stał nieużyteczny.

Rok 1996 był rokiem wzmożonej pracy przy Domu w Lipsku Polesiu. Zgromadzono wiele materiałów budowlanych i sprzętu. Tym wszystkim zajęli się klubowicze „WIARUSA”. Zaadoptowali obiekt sposobem gospodarczym. W budynku nie było drzwi, podłóg, instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz ogrzewania. Klubowicze włożyli w niego masę pracy, czasu i swoich oszczędności, ale wiedzieli, że było warto. Mogły tam przyjeżdżać na wypoczynek dzieci z rodzin uzależnionych, a różne grupy i firmy – na szkolenia. Miejsce nadawało się na organizację festynów, imprez sportowych, rekreacyjnych, koncertów i dyskotek. Na placu przed budynkiem powstało boisko sportowe, a obok przygotowano zadaszone miejsce na ognisko. Dla rodzin alkoholików, to było wyjątkowe miejsce. Tu mogli podbudować się psychicznie, otrząsnąć z problemów, odpocząć. Do dziś dnia miejsce to spełnia swoją rolę. Jak powiedziano : „sama świadomość istnienia takiej placówki podnosi na duchu, więcej…
pozwala żyć”
.

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "WIARUS" 2021 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja Tomasz Tyrka
administrator@klub-wiarus.pl