Stowarzyszenie Klub Abstynenta "WIARUS"

STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA „WIARUS”

ul. Peowiaków 66
22-400 Zamość

Skontaktuj się z nami, telefonicznie lub mailowo:

tel. 84 627 15 00
e-mail: kawiarus@gmail.com

OD 12.02.2021 W KAŻDY PIĄTEK W GODZINACH 17.00 - 19.00.
BEZPOŚREDNI KONTAKT Z TERAPEUTĄ

+48 518 237 857

można nas znaleźć też na facebooku:

Inne dane

konto bankowe:
BGŻ BNP Paribas S.A.
nr rachunku bankowego: 94 2030 0045 1110 0000 0315 2950

NIP: 922-22-42-292
REGON: 950007216
KRS: 0000160069

Klub otwarty jest przez cały rok z wyjątkiem świąt i wigilii

okres letni:
poniedziałek - sobota: 16:00 - 20:00
niedziela: 15:00 - 20:00

okres zimowy:
poniedziałek - sobota: 16:00 - 19:00
niedziela: 15:00 - 19:00

Na terenie Klubu przy ulicy Peowiaków 66 w Zamościu działają:

Punkt konsultacyjno – informacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin:
czynny w każdy piątek w godz. 17:00 - 19:00

oraz grupy samopomocowe :
Grupa AA „Padwa” – mitingi w każdy wtorek o godz. 18:00
Grupa AA dla kobiet uzależnionych „Światełko Nadziei” – mitingi w II
i ostatnią środę miesiąca o godz. 18:00
Grupa Al-Anon – mitingi w czwartek o godz. 16:00

Ośrodek Terapeutyczno Wypoczynkowy
"WIARUS" w Lipsku Polesiu
Lipsko Polesie 21
22-400 Zamość

Ośrodek jest zamknięty do odwołania.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W Klubie WIARUS powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Peowiaków 66, 22-400 Zamość, adres e-mail: iodo@klub-wiarus.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne w siedzibie Stowarzyszenia Klubu Abstynenta „WIARUS” w Zamościu.

Kontakt email: iodo@klub-wiarus.pl.

JAK NAS ZNALEŹĆ

SIEDZIBA KLUBU: UL. PEOWIAKÓW 66,
22-400 ZAMOŚĆ


Ośrodek Terapeutyczno Wychowawczy w Lipsku Polesiu

Stowarzyszenie Klub Abstynenta "WIARUS" 2017 © Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja Tomasz Tyrka
administrator@klub-wiarus.pl